INSTITUT YAYASAN ALOR GAJAH

Tingkat 3, Wisma UMNO Alor Gajah,

78000 Alor Gajah,

Melaka.

Tel : 06-5568586 , Fax : 06-5568587

PENGAMBILAN SESI :

PERMOHONAN KEMASUKAN :

 KP 08 PRA SAINS

 KP 03 PRA PERDAGANGAN

 AC 05 PRA PERAKAUNAN

 CP 09 SIJIL PENGATURCARAAN KOMPUTER

 CP 09 (SAMBILAN) SIJIL PENGATURCARAAN KOMPUTER

 DIPLOMA PERAKAUNAN

 DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON(HURUF BESAR)

NAMA PEMOHON:

NO. K/P : (BARU) (LAMA)

ALAMAT SURAT MENYURAT :

 

NO. TEL: NO. FAX :

TEMPAT LAHIR/NEGERI :

TARIKH LAHIR :

JANTINA :

UMUR :

BANGSA :

AGAMA :

WARGANEGARA :

TARAF PERKAHWINAN :

KETERANGAN BAPA/IBU/PENJAGA

NAMA BAPA/IBU/PENJAGA :

PEKERJAAN :

PENDAPATAN : RM

TANGGUNGAN :

MAKLUMAT PERSEKOLAHAN

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH TERDAHULU

TARIKH MASUK

TARIKH KELUAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELULUSAN AKADEMIK (KEPUTUSAN PEPERIKSAAN)

SIJIL RENDAH PELAJARAN / PMR

 

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / SPM (V)

ANGKA GILIRAN :

TAHUN :

PANGKAT :

 

ANGKA GILIRAN :

TAHUN :

PANGKAT :

MATAPELAJARAN

GRED

 

MATAPELAJARAN

GRED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNAHKAH ANDA BELAJAR DI PUSAT PENGAJIAN LAIN

NAMA INSTITUSI :

KURSUS :

TARIKH MASUK :

TARIKH BERHENTI :

SEBAB :

 

 

 

AKTIVITI LUAR YANG PERNAH DISERTAI

TAHUN

AKTIVITI

JAWATAN

PERINGKAT

 

LATAR BELAKANG PEKERJAAN

(UNTUK PEMOHON PROGRAM SEPARUH MASA)

PEKERJAAN :

NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN :

NO.TELEFON :

NO. PEKERJA/NO.GAJI :

GAJI POKOK :

TAHUN BEKERJA :

TANGGUNGAN :

PEMBIAYAAN : SENDIRI / MAJIKAN*

*Sila sertakan surat perakuan pembiayaan oleh majikan

 

KEDUDUKAN KESIHATAN

TANDAKAN (3 ) DALAM KOTAK SEKIRANYA ANDA MENGIDAP PENYAKIT DI BAWAH:

Demam Kura / Malaria

Pitam

Gila Babi / Epilepsi

Lelah / Ashma

Jantung

Lain-lain

Nyatakan :

 

 

 

  

Salinan sijil di bawah hendaklah disertakan dan disahkan :

  1. SIJIL LAHIR PEMOHON
  2. SIJIL PEPERIKSAAN
  3. SIJIL AKTIVITI LUAR (JIKA ADA)
  4. SLIP GAJI (JIKA BEKERJA)
  5. SURAT KEBENARAN MAJIKAN

** Sertakan Wang Pos / Kiriman Wang bernilai RM 5.00 (Ringgit Malaysia Lima Sahaja) untuk bayaran proses atas nama YAG COLLEGE SDN. BHD.

 

 

 

PENGESAHAN

Saya sahkan segala maklumat yang diisi dalam borang ini adalah benar.

Sekiranya ada butir-butir yang salah, saya memaklumi permohonan saya akan dikira tidak sah dan tindakan boleh diambil terhadap saya.

 

 

Tarikh : .. Tandatangan : .

 

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

 Borang diterima pada

 Jawapan dihantar Pada

Keputusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borang ini hendaklah dicetak terlebih dahulu. Setelah itu, anda dikehendaki menghantarnya dengan kadar segera seperti di alamat yang dinyatakan dengan sampul surat beralamat sendiri berukuran 30 cm x 22 cm dan 40 sen  beserta wang pos berjumlah RM 5.00 atas nama YAG COLLEGE SDN. BHD.